Freaky Ford Coupe laget av kebony, furu og hjulene er dreiet av bøk.
L. 15 cm, Br. 6,3 cm og H. 5,3 cm. Overflatebehandlet med Liberon Finishing Oli.
Kr. 250.