Ferrari og Aston Martin laget av furu og bakt bøk. Mål:
L. 160, H. 45 mm og Br. 50 mm. Kr. 350.