1968 modell Boble laget av bøk.
L: 180 mm
H: 78 mm
B: 78 mm
Kr. 400