Fra venstre:
Rody i lønn, myreikog, bøk og kebony av furu,
Bugy i kebony av ask, furu og bøk.
Rody i kebonu av furu, lønn og bøk
250 kr pr. stk