Fra venstre:
Formy i bøk, furu og ukjent tre.
Rody i bøk, furu og Kebony.
Beachy i furu, bøk og valnøtt. 250 kr. pr. stk